นายศักดิ์สิทธิ์ กิจไพศาลรัตนา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 1 บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด ในกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ยูยู พร้อมพนักงาน สนับสนุนทุนการศึกษาจากการ "ประกวดคำขวัญประหยัดน้ำ" ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย