สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งว่า ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร บริษัท วิลล่า มาร์เก็ต เจพี สาขาอารีย์ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท พบผลิตภัณฑ์เนย คุ๊กแอนด์เบค บัตเตอร์รี่ ตราเอ็มบอร์ก นำเข้าโดย บจก.ยูโรเซียฟู้ดส์ เทรดดิ้ง แอนด์ เอเย็นซีส์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี ปรากฏรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์ พบมันเนย 10 กรัมต่อ 100 กรัมของไขมันทั้งหมด คำนวณเป็นมันเนยได้เท่ากับร้อยละ 8.00 ของน้ำหนัก ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศก.สาธารณสุข เรื่องมันเนย ที่กำหนดให้เนยต้องมีมันเนยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของน้ำหนัก

และเนื่องจากมันเนยเป็นส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหารขาดมากกว่าร้อยละ 30 จากเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 27 (5) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (2) มีโทษตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท ดังนั้น จึงประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภค ซึ่งอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ อย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกบรรจุขวดพลาสติกสีแดง ฉลากระบุ “เครื่องดื่มรังนก ส่วนประกอบรังนกแห้งอย่างดี (เกรดพิเศษ) น้ำตาล ไม่ใช้วัตถุกันเสีย โปรดแช่เย็น” ผลิตโดยร้านมาลีวรรณ์ ฟรุ๊ต ม.วงศกร5 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม. ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบ Infrared Spectrum (ซึ่งจะมีเฉพาะในรังนกแท้) ของตัวอย่างไม่ใกล้เคียงกับ Infrared Spectrum ของรังนกนางแอ่น เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฉลากซึ่งระบุข้อความ “เครื่องดื่มรังนก” ทำให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มรังนกแท้ แต่ผลตรวจพิสูจน์ไม่พบรังนกนางแอ่นแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายอาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท