วันนี้ (11 ก.ย.61) นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายวิชิตนวลชื่น ผู้อำนวยการ สสท. นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ สสท. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพพี่น้องชาวสหกรณ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ สหกรณ์ในอำเภอแก่งกระจาน และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สสท. เร่งเห็นถึงความเดือนร้อนของสหกรณ์ที่ประสบภัยทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้รับกระทบจากพายุโซนร้อนเบบินคา จึงทำให้ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอท่ายาง ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้นำถุงยังชีพมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวม 275 ราย จาก 6 แห่ง ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์ จำกัด 35 ราย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสองพี่น้องร่วมใจ จำกัด 43 ราย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านน้ำทิพย์ จำกัด 60 ราย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด 100 ราย สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จำกัด 25 ราย และสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อีก 12 ราย