ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ให้กับเด็ก และเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดลำปาง โครงการที่เป็นไปตามแผนบูรณาการส่งเสริมการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดลำปางและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งนำร่องโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำปาง (กศน.ลำปาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และบริการแหล่งการเรียนรู้ โดยจะมอบรถ “อ่านฉัน” จำนวน 13 คันให้กับโรงเรียนในสังกัด งานนี้จัดขึ้น ณ. หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยผู้มีเกียรติจากหน่วยงานการศึกษา จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้