รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการบมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับนางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวัน ได้ส่งมอบประติมากรรมและพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนพญาไท และถนนพระรามที่ 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร โดยนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าโครงการสามย่าน มิตรทาวน์เมื่อวันก่อน