"บิ๊กป๊อก"สั่งกทม.ลงพื้นที่2พันชุมชนสนองตามความต้องการ ดันพัฒนาคุณภาพชีวืตดีขึ้น ตามกรอบไทยนิยมฯ พร้อมชวนชาวฝั่งธนฯร่วมกิจกรรมเติมสุขฟรี 15 ก.ย
วันที่ 9 ก.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานต่างๆ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพต่างๆ ได้สั่งการให้ กทม. ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทั่วถึงและอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,057 ชุมชน และยังเหลือชุมชนเพียง 100 กว่าแห่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางคณะกรรมการฯก็จะประชุมหารือกันในส่วนของชุมชนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพฯมีสภาพที่ดีขึ้น และประชาชนในทุกชุมชนได้รับการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“โครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และถือเป็นการพลิกโฉมวิธีการทำงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมอย่างแท้จริง เสนอแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนาตามความต้องการเสนอให้ภาครัฐสนับสนุน โดยมีทีมขับเคลื่อนฯ ลงไปรับฟังปัญหาถึงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน แตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐ จะกำหนดนโยบายลงไป บ้างครั้งไม่ตรงต่อความต้องการของคนในท้องถิ่น"พล.อ. อนุพงษ์ กล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และ กทม. ยังได้ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ครั้งที่ 14 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ก.ย. 61 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ ตรวจสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ อาทิ ตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน ตรวจสายตา ตรวจการได้ยินเพื่อรับเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจมะเร็งสตรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และอีกหลายอย่าง จึงขอเชิญชวนประชาชนไปแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.เข้ารับบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น