PTT-KV-DJSI-Online

เริ่มแล้วตั้งแต่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา ระบุมีสมาชิกแล้วกว่า 5 พันคน เชิญชวนแจ้งปัญหาต่างๆ เพื่อส่วนรวม

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เปิดตัวโครงการนักสืบตาสับปะรด พร้อมเปิดตัว Facebook Fanpage “นักสืบตาสับปะรด” โดยกทม.จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในหมู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาภาคีเครือข่ายของกทม.จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ในลักษณะ “การทำความดีบนโลกดิจิทัล” โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารในการแจ้งข่าวต่างๆ เช่น พบเห็นการก่อมลพิษ ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ใช้พลังงานสิ้นเปลือง หลอดไฟไม่ติด ที่เปลี่ยวรกร้าง สถานที่ล่อแหลมก่ออาชญากรรม ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เป็นต้น

ทั้งนี้ Facebook Fanpage “นักสืบตาสับปะรด” ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา มีสมาชิกแล้วประมาณ 5,000 คน โดยสมาชิกมีทั้งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม. เด็กและเยาวชน นักเรียนทั่วไป สภาเยาวชนเขต นิสิตนักศึกษา เครือข่ายของกทม. ทั้งในส่วนของอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถสมัครได้ โดยค้นหาคำว่า “นักสืบตาสับปะรด” ในโปรแกรม Facebook และลงทะเบียนสมัครโดยกรอกข้อมูลออนไลน์ จากนั้นรอรับรหัสสมาชิกทางช่องแชท (Inbox) และเมื่อได้รับรหัสสมาชิกแล้ว สมาชิกสามารถส่งข้อมูลข่าวสารและรูปภาพประกอบแจ้งให้ผู้ดูแลเพจ (Admin) ทางช่องแชท Facebook Fanpage

จากนั้นแอดมินจะส่งต่อเรื่องราวแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งจะประสาน ติดตาม และแจ้งผลการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทราบ นอกจากนี้แอดมินจะส่งใบประกาศเกียรติคุณ “การทำความดีบนโลกดิจิทัล” ไปทางหน้า Facebook ของสมาชิกดีเด่น ประเภทต่างๆ เช่น สมาชิกที่ส่งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุสม่ำเสมอ สมาชิกที่ส่งเรื่องราวดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจรรโลงสร้างสรรค์ และเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่างๆ เป็นต้น