นายมณเฑียร วีโรทัย ผู้อำนวยการสถาบันแอล.พี.เอ็น. ของบมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN ACADEMY) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ภายใต้โครงการ “LPN SCHOLARSHIP” เพื่อมอบทุนการศึกษาด้านที่พักอาศัยแก่นักศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี จำนวน 100 ทุน 50 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 12  ล้านบาท (เทียบจากราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อยูนิต เป็นเวลา 4 ปี)

สำหรับโครงการนำร่องแรก คือ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (อาคาร C2)” และพิจารณาคุณสมบัติโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากความประพฤติและผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนที่พักอาศัยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด โดยเป็นนักศึกษาที่เข้าใหม่หรือกำลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดความกังวลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัยคอนโดลุมพินี นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุดด้วยการเป็นพนักงานขายเสริม ณ โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1”  อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน และยังมีโอกาสร่วมงานกับ LPN ในอนาคตอีกด้วย