พายุน่ากลัว ที่ สมุทรสาคร ฉีกหลังคาเป็นกระดาษ

cr:ig @bao.smong

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance