เหตุในพื้นที่ บ.ตะโล๊ะสโต ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่วิสามัญนายฮาติม ตอแลมา และนายการือมัน มะลี แนวร่วมฯแบ่งแยกดินแดน หลังผู้นำศาสนาอิสลามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวไม่สำเร็จ ทำให้ปะทะกับเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต และยังมีแนวร่วมฯ มอบตัว 5 คน ได้แก่ นายอับดุลเลาะ โปทา นายมะซูรี สาเมาะ นายไซฟู กะลูแป นายอาซุมวัน ลุมโบะ และนายซานูซี หะยีกดแดร์

เหตุเกิดวันที่16 ส.ค 61

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance