ครั้งแรกของสินจัย เปล่งพานิช และ ปีเตอร์ นพชัย ชัยนาม ติดตาม ภาพยนตร์สั้น #Ingredients #มื้อพิษเศษ ที่เนื้อหาจะบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภัยอันตรายของโซเดียมในอาหาร เพื่อให้เกิดการตระหนักในการบริโภคเค็มของประชาชนผู้บริโภค สามารถเข้าไปชมและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance