กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” นำเสนอผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตร ตลอด 5 ทศวรรษ พร้อมเปิดตลาดเกษตรกร ฝึกอาชีพ 50 หลักสูตร และเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ ได้พบปะเกษตรกรโดยตรง

วันนี้ (16 ส.ค.61) นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดงานการ "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระครบรอบ 50 ปี ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอพัฒนาการของงานส่งเสริมการเกษตรตลอด 50 ปี ทั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันผลสำเร็จจากการส่งเสริมการเกษตร ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี สามารถทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าดี มีคุณภาพ ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกร ได้เรียนรู้การนำสินค้าของตัวเองมาจำหน่าย เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเจรจาภาคธุรกิจ กับกลุ่มนักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านการเกษตรให้มีทางเลือกในการจำหน่ายหรือส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภายในงานยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ผลงานเด่นที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและผลสำเร็จที่เกิดจากการส่งเสริมการเกษตร การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาระบบการเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านตัวอย่างพืชที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกษตรไทย เช่น กล้วยไม้ ทุเรียน มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น โซนจำหน่ายสินค้าที่ส่งตรงจากมือของเกษตรกร ทั้งผักผลไม้ สมุนไพรและเวชสำอางแบบไทย ข้าว เนื้อสัตว์ต่างๆ ชา กาแฟ รวมไปถึงงานหัตถกรรมต่างๆ ไม้ดอกไม้ประดับมงคล รวมไปถึงสินค้ารูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นด้วยนวัตกรรม ที่ไม่เหมือนใครและพลาดไม่ได้กับ โซนอาหารอร่อย 4 ภาคจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ยังมีโซน “Knowledge Cafe” สำหรับเป็นจุดบริการความรู้ด้านการเกษตร และให้คำแนะนำในการประกอบการชีพการเกษตรต่างๆ รวมทั้ง โซน Young Smart Farmer ที่รวมเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ ผลผลิต ที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความตั้งใจให้หันมากลับมาทำการเกษตรได้จนประสบความสำเร็จ

นายสมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุก ทั้งการฝึกอาชีพ 1 วัน ทำได้จริง กว่า 50 ฟรี งานนี้ ซึ่งเปิดผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร (www.doae.go.th) และมาร่วมชมและเชียร์การประกวด และการแข่งขันการจัดสวนผักคนเมือง การจัดดอกไม้ การแข่งขันส้มตำลีลา เป็นต้น เป็น 4 วันที่ต้องห้ามพลาด ตั้งแต่ 30 สิงหาคม–2 กันยายน 2561 เวลา 09.00–20.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ