นายพิพัฒน์​ วรสิทธิดำรง​ นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย​กล่าวว่า​ ร่างพ.ร.บ.​ระเบียบข้าราชส่วนท้องถิ่น​พ.ศ...ที่กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น​ ประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็นตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว 2325 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ดูเหมือนจะดี​ แต่กลับเลวร้ายว่าที่คิด

นายพิพัฒน์​ กล่าวต่อว่า​ ที่บอกว่าเลวร้ายว่าที่คิด​ เนื่องจาก
(1) รวมศูนย์อำนาจการบริหารงานบุคคลไว้ที่ส่วนกลาง สวนทางหลักการกระจายอำนาจ ขัดรัฐธรรมนูญ
(2) ไม่มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแบบเป็นกลาง เหมือนข้าราชการพลเรือน
(3) การคิดสัดส่วนค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 ไม่รวมเงินอุดหนุนใดๆ ทำให้การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นสะดุดโกลาหล
(4) โครงสร้าง ก.ถ.ไม่เอื้อต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการร้อยละ 80 เป็นคนของประธาน ก.ถ.แทบทั้งสิ้น ทำให้คนท้องถิ่นไม่ได้ดูแลกันเอง เป็นแค่ลูกไล่ของข้าราชการส่วนกลางเท่านั้น
(5) อนุ ก.ถ. จังหวัด ไม่มีอำนาจใดๆ หาก ก.ถ.ไม่มอบ เป็นแค่ Subset ของ ก.ถ.เท่านั้น มีสถานะด้อยกว่าในปัจจุบัน
(6) ไม่คำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าส่งเสริมให้เข้มแข็งฯลฯ

"สรุปคือ อยู่แบบเดิม ยังดีกว่า ใช้กฎหมายตามร่างที่เผยแพร่" นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย​กล่าว