ชุมชนริมน้ำจันทบูรตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่จะประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากแทบทุกปี ทั้งนี้เนื่องจาก จ.จันทบุรี เป็นเมืองอกแตก และในปี 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริ ถึงแนวทางในการแก้ไขป้องกัน และบรรเทาน้ำท่วม จ.จันทบุรี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาประสานงานแบบบูรณาการเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งก่อสร้างแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงน้ำหลากเพิ่มเติม จนกลายมาเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองจันทบุรีตามพระราชดำริ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คลองภักดีรำไพ”

นางสมจิตต์ มุทุธรรมลักษณ์ อายุ 61 ปี ชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร เจ้าของบ้านหนึ่งในบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำมิวสิคเพลง รูปที่มีทุกบ้าน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นผู้เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดฝาผนังบ้านไว้กว่า 30 ปี กล่าวว่า หลังจากติดตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง รู้สึกใจหายกับข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างมาก เพราะด้วยความรักที่ตนและคนในครอบครัวมีต่อพระองค์ท่าน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อชาวชุมชนริมน้ำจันทบูรให้รอดพ้นความเดือดร้อนจากอุทกภัย ด้วยการพระราช ทานโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจเสียใจกระทบกระเทือนความรู้สึกประชาชนชาวริมน้ำจันทบูรเป็นอย่างมาก

ด้านนายจรรยา วานิชกุล อายุ 92 ปี เจ้าของบ้านจรรยา เลขที่ 273 ถนนสุขาภิบาลริมน้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี หนึ่งในพสกนิกรไทยที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านพระเจ้าแผ่นดินมาถึง 3 รัชกาล เล่าว่า ในสมัยของรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงทำให้คนไทยทุกอย่าง พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็น เพราะพระบารมี สิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับตนที่เป็นชาวจันทบุรีคือ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หลังจากมีโครงการบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองจันทบุรี ที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมอีกเลย

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่ยังคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานความห่วงใยผ่านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จ.จันทบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ไตรรงค์ มีทับทิม /จันทบุรี