วันที่ 10 ส.ค.61 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติและชมการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561 (C- MEX 18) การฝึกซ้อมภาคสนาม และภาคทะเล (FTX) โดยมี พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการฝึกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ณ เรือหลวงอ่างทอง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับการฝึกฯ ได้สมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิ การตรวจค้นเรือเป้าหมายที่บรรทุกสารกัมตภาพรังสีเข้ามาในอาณาเขตน่านน้ำไทย และการเข้าช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฏหมาย และโดนทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นการร่วมบูรณาการฝึกระหว่าง ศรชล.หน่วยงานสหวิชาชีพ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทั้งนี้ ในการฝึกซ้อม มีเป้าหมายเพื่อทดสอบแผนปฏิบัติการ การประสานการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานในสภาวะวิกฤติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด