วันที่ 10 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงกรณีสมาชิกสนช.36 คน เสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ กรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่... พ.ศ..... เพื่อแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนที่มาของผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยเปิดสำรวจรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวตามรัฐธรรม นูญ มาตรา77 ผ่านทาง www.senate.go.th เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-18 ส.ค. โดยในช่วง7 วันแรกของการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชน เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 ส.ค. มีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ 6,800 คน โดยมีผู้เห็นด้วย 88% ไม่เห็นด้วย 16% แต่ปรากฏว่า หลังจากเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มเป็นหลายหมื่นคน ล่าสุดเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 10 ส.ค.มีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวพุ่งขึ้นเป็น57,000 คน แต่ปรากฎว่าคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แซงขึ้นเป็น 88% หรือ 50,037คะแนน ขณะที่คะแนนที่เห็นด้วย หล่นไปเหลือ 12% หรือ6,857 คะแนน ซึ่งขณะนี้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของรัฐสภากำลังจับตาดูความผิดปกติอยู่ เพราะเพียงแค่ 4 ชั่วโมง มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มถึง 40,000 กว่าคน ถือว่าผิดปกติกับการเปิดให้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเสนอกฎหมายที่ปกติแต่ละฉบับ มักมีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับหลักร้อย มากที่สุดอยู่ในระดับหลักพัน