หนองคาย ส่งเอกสารด่วนที่สุด สั่งทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ในช่วง 10 – 14 ส.ค. 61 จะมีฝนตกหนักในพื้นที่

วันนี้( 10 ส.ค.61) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อำเภอเมืองหนองคาย มีระดับอยู่ที่ 10.26 ม. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ถึง 23 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.94 ม. ล่าสุดวัดเมื่อเวลา 17.00 น. อยู่ที่ 10.30 ม. และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงนามในหนังสือโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง หลังพบว่าในช่วง วันที่ 10 – 14 ส.ค. 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะแลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งพืชผลของเกษตรกร จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขง ที่อาจได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ขนย้ายสิ่งของให้พ้นน้ำ ป้องกันพื้นที่การเกษตร การประมง ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง เขื่อนกั้นตลิ่ง รวมทั้งพื้นที่ของเอกชนหากไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและอาจเกิดอันตรายให้ระงับการใช้ หรือแก้ไขโดยด่วน อีกทั้ง ให้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีที่เกิดภัย.