นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สปป.ลาว (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561