สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ประกาศว่า ทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่มาถึงนี้ โดยได้ประกาศงดค่าเข้าชมการแสดงช้างให้กับคุณแม่ทุกท่านที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งในช่วงวันหยุดยาว 3 วันนี้ ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มรอบการแสดงพิเศษ ที่ลานแสดงช้างเป็น 4 รอบต่อวัน ในเวลา 10.00 น. 11.00 น. 13.30 น และ 14.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมการแสดง และความสามารถของช้างไทย ได้อย่างจุใจ และทันในแต่ละช่วงเวลา