นักเรียนโรงเรียนสามโคก กว่า 5000 คนร่วมใจใส่เสื้อสีฟ้าแปรอักษรรูปหัวใจเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ส.ค. 61ที่ลานหน้าโรงเรียนสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.ปทุมธานี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสามโคกในสังกัด อบจ.ปทุมธานี เกือบ 5,000 คนร่วมใจใส่เสื้อสีฟ้าจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 30 รูป ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า เสียงดังกึกก้องกังวานและร่วม ถวายบังคมต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยบอกรักแม่ผ่านการแปรอักษร ร่วมกันทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.61ด้วยการแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นภาพรูปหัวใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากมีการแสดงโขน และรำถวายพระพร กิจกรรมมอบรางวัล แม่ดีเด่น กิจกรรมสายรัก สายสัมพันธ์แม่ลูกมอบมะลิและกราบแม่ ก่อนจะมีพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก