เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.2561 เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการ เขตดอนเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การประเมินสถานะ หมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบที่ 2 ปี 2561 ในพื้นที่ กลุ่มเขต กรุงเทพเหนือ เร่งดำเนินการโดย สำนักงานป.ป.ส.กทม. เพื่อชี้แจง แนวทาง การประเมินและร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล ผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติด ในชุมชน โดยมีผู้แทน สำนักงานเขต ดอนเมือง/ สถานีตำรวจ นครบาลดอนเมือง/ ทหารกองกำลังรักษาความสงบ/ ศูนย์บริการสาธารณสุข/ สำนักงาน คุมความประพฤติ กรุงเทพมหานคร และภาคประชาชน ในกลุ่ม เขต เข้าร่วมประชุม ณห้อง ประชุม กำแพงเพชร ชั้น 2 สำนักงานเขต ดอนเมือง