ชลประทานอุตรดิตถ์ เร่งตรวจสอบอ่างห้วยเทิบและปรับแผนพร่องน้ำให้เหลือ 80 % ส่วนตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถระบายน้ำได้ดี

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายกรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมกับนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยเกี่ยวข้อง ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างห้วยเทิบ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรับแผนบริหารจัดการพร่องน้ำให้เหลือ 80 % สภาพโดยทั่วไปตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถระบายน้ำได้ดี

จากนั้นผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนดู่ ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า เพื่อเตรียมความพร้อมแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 , งานปรับปรุงอาคารอัดน้ำสายใหญ่ อาคารอัดน้ำแห่งที่ 1 และ 2 , งานขุดลอกตะกอนเหนือฝายน้ำปาด