เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่สุพรรณบุรี มีพิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ณ อนุสรณ์สถาน ลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี โดยน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา เขียนข้อความในเฟสบุ้กส่วนตัว ว่า “วันนี้ ชาวสุพรรณฯ นำโดยท่านผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน และอดีตผู้ว่าฯ 4 ท่าน มาร่วมกันในพิธีเชิญรูปปั้นพ่อขึ้นสู่ฐาน อนุสรณ์สถานพ่อนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชาวสุพรรณฯรวมใจกันสร้างให้พ่อ จะเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดในวันครบ 3 ปีที่พ่อจากไป คือ 23 เมษายน 2562 คนสุพรรณฯรักพ่อ เรารักพ่อ พ่อให้ทุกอย่าง สอนทุกอย่าง มีใจกายอย่างนี้ก็เพราะพ่อและแม่ เราไม่อาจทำได้เท่าพ่อ แต่จะทำให้ดีที่สุด”

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา เขียนข้อความในเฟสบุ้กส่วนตัว ว่า “ขอต้อนรับกลับบ้านครับพ่อ”วันนี้ครอบครัวศิลปอาชาขอกราบขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี-นายนิมิตรวันไชยธนวงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติทุกๆที่ได้มาร่วมในพิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ของพ่อบรรหารในวันนี้ ความรักและความเคารพที่ทุกๆท่านมีแด่พ่อบรรหาร พวกเราบ้านศิลปอาชาทุกคนขอกราบขอบพระคุณจากใจจริง และขอให้คำมั่นว่าบ้านศิลปอาชาจะทำงานเคียงข้างชาวสุพรรณตามปณิธานของพ่อบรรหารตลอดไปครับ ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งในพิธีเปิดอนุสาวรีย์นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ครับกราบขอบพระคุณครับ”