นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระหว่าง รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกมีการผลิตสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค