หลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นถนนท่องเที่ยวแลนด์มาร์กกทม. จะร่างประะกาศเป็นจุดผ่อนผัน ได้เวลาเหมาะสม 16.00-24.00 น. ให้เวลาเขตพระนคร 10 วันพิสูจน์สิทธิ์และลดขนาดแผงลง โดยยังคงอนุโลมให้ขายได้อีก 1 เดือนก่อนจัดระเบียบตามกฎใหม่ ลั่นต้องไม่มีสินค้าผิดกฎหมาย-ละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมจัดลานกิจกรรม และจะทำประชาพิจารณ์กับผู้ค้าก่อนด้วย

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกล่าวว่า วันนี้ได้เชิญหน่วยงานทั้งกทม.และภายนอก ได้ร่วมกันหาทางออกจัดระเบียบการค้าขายบริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งได้มีการพิจารณาหลายเงื่อนไขเพื่อที่จะทำให้ถนนข้าสารเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือแลนมาร์คของกทม. ที่สามารถค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า กทม.จะร่างประกาศ กทม. เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผัน บริเวณถนนข้าวสารและโดยรอบ ซึ่งใช้มาตรา 20 ตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 ซึ่งจะสามารถให้มีการทำการค้าได้

จากการหารือ บช.น. เวลาที่เหมาะสมให้ทำการค้า คือระหว่าง 16.00 - 24.00 น. และขนาดแผงค้าที่เหมาะสมคือ 1.5 x 1 เมตร โดยกำหนดระยะเวลา 10 วัน ให้สำนักงานเขตพระนครไปพิสูจน์สิทธิผู้ค้า ให้ 1คน/1แผง รวมถึงลดขนาดแผงค้าจากที่เป็นอยู่ให้เท่ากับขนาดที่กำหนด ระหว่างนี้จะยังคงอนุโลมให้ทำการค้าได้ เวลา 18.00 - 24.00 น. จนกว่าจะออกประกาศกทม.ได้ ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

จากนี้ไปเมื่อออกประกาศกรุงเทพมหานครแล้ว การทำการค้าบริเวณถนนข้าวสารจะต้องถูกกฎหมาย ไม่ใช่จะขายอะไรก็ได้ ของละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายต้องไม่มี ในถนนจะมีลานจัดกิจกรรม มีจุดให้นักท่องเที่ยวเช็คอิน การจัดระเบียบจะรวมไปถึงถนนบริเวณโดยรอบคือถนนจักรพงษ์ ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ และถนนสิบสามห้างด้วย ซึ่งจะมีการทำประชาพิจารณ์ เชิญผู้ค้า และเจ้าของตึกแถวมาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการจัดระเบียบเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ส่วนกรณีหากมีจุดอื่นที่ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว ต้องการขอกลับมาค้าขายอีกนั้น ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วย ต้องมีอัตลักษณ์เหมือนถนนข้าวสาร และไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรวงกว้าง