บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวนเงิน 740,000 บาท ให้แก่ นางจิรพันธุ์ เอี้ยงกลาง (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นมารดาของนายกรกช นิลกำเนิด ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุโดยสารรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีนางสาวสมฤทัย วรรณคล้ำ (ขวา) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรามอินทรา กม.10 ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามีนบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561