วันนี้(10 ส.ค.2561) เวลา 08.00 น. นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสีกัน (พุทธสยาม) ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นเขตดอนเมือง พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความในหัวข้อ "แม่ในดวงใจฉัน" การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพของสตรีสูงวัย" และการแสดงรำถวายพระพร มีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตดอนเมือง