เฉพาะหน่วยงานรัฐทั้งกทม. ก.ท่องเที่ยว ก.พาณิชย์ บชน.น. กอ.รมน.กทม. โดยไม่ได้เชิญผู้ค้าเข้าร่วม เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดระเบียบให้ถูกต้อง-ไม่ส่งผลกระทบ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี ผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กองบัญชาการตำรวจจราจร กองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) โดยในการประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนผู้ค้าบริเวณถนนข้าวสารมาร่วมประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คาดว่าสาระสำคัญในการประชุมเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการค้าขายภายในถนนข้าวสาร ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ส่งผลกระทบกับใคร จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในวันนี้