มอ.เผย เงินกู้ กยศ.สูญ 30% จากนักศึกษาเรียนไม่จบ “วางกฎเหล็ก” รับพนักงานมหาวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน พบเบี้ยหนี้ กยศ.ไม่รับเข้าทำงานเด็ดขาด

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) จ.สงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักศึกษามอ.ที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.)ประมาณร้อยละ30 ของนักศึกษาทั้งหมด40,000 คน ในส่วนที่ไม่ส่งเงินกู้กยศ.คืนประมาณร้อยละ 15-20 จากยอดผู้กู้ทั้งหมด 12,000 คน สาเหตุจากนักศึกษาออกกลางคัน หรือเรียนไม่จบหลักสูตร โดยได้ติดตามเร่งรัดหนี้แล้ว ปรากฏว่าบางคนได้ย้ายออกจากบ้านเลขที่ตามเอกสารหลักฐานการกู้ยืม ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยในการติดตามหนี้

ด้านผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีมอ. เปิดเผยว่า มอ.ได้พยายามสร้างจิตสำนึกกับนักศึกษาที่กู้กยศ.มาตลอด และมีมาตรการในการรองรับ โดยเฉพาะเวลาประกาศรับสมัครพนักงานของมหาวิทยาลัย ทางเราจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานก่อนอยู่แล้ว หากพบว่า มีการกู้ยืมเงินกยศ.แล้วไม่จ่าย ก็จะไม่รับเข้าเป็นพนักงาน และอีกมาตรการหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างพนักงานกับมหาวิทยาลัยไปก็คือ การรณรงค์ให้มีการจ่ายเงินกู้ยืมกยศ. หากมีการค้ำประกันนักเรียนและนักศึกษากู้กยศ.

มีรายงานข่าว แจ้งว่า นักเรียนและนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินกู้กยศ.มาจากสถาบันการเอกชน เนื่องจากสถาบันเอกชนเอาเงินกู้กยศ.ไปล่อใจนักศึกษาให้เข้าเรียน นักศึกษากลุ่มหนึ่งเรียนไม่จบ และอีกกลุ่มเมื่อจบแล้วไม่มีงานทำ จึงทำให้หนี้กยศ.เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลควรต้องหามาตรการแก้ไขเรื่องนี้ให้รัดกุม แต่ไม่ควรจะไปตัดโอกาสนักศึกษานักเรียนกลุ่มอื่นๆ