เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ...*...

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีรายการดังนี้ ...*...

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ...*...

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลยแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จฯ ไป ทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระ พุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ ...*...

เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้า พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนพระมหา มงคล เทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และธูปเทียนบูชาพระ พุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 87 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบ ...*...

ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวาร เทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ ...*...

ทั้งนี้วันที่ 12 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพร ไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด ...*...

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 10 ส.ค. เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (วช.) (Thailand Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องโลตัส สวีท 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ...*...

เวลาเดียวกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School – friendly QA : an innovation platform จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...*...

10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร...*...

10.30 น. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ปธ.กก.บห.แผนคณะที่ 2 สสส. และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปิดตัวชมรม “ลมวิเศษ” ศูนย์กลางให้คำปรึกษา แนะนำสนับสนุน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการและ สิทธิที่ควรได้รับของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพอง พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ “MAGIC BREATH” และ “กำไลวิเศษ”ในรูปแบบสายรัดข้อมือ QR CODE ที่ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิ มพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ...*...

อาทิตย์ที่ 12 ส.ค. เวลา 10.00 น. สุรินทร์ โกสิยางกูร จัดงาน "12 สิงหามหาราชินี” ปีที่ 27 ที่พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรวิหาร

เยี่ยมชม...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพของซีพีเอฟ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี วิทวัส ตันติเวสส รอง กก.ผจก.บริหาร สายงานการตลาด นำคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เปิดแคมเปญ...วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา สุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ และ ศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ผอ.บริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดแคมเปญ ทรูมูฟ เอช ที่ 1 ของอีสาน โทรชัด เน็ตแรง พร้อมเปิดตัวซิมโดนใจ...ถืกใจหล๊ายหลาย ซิมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเอาใจชาวอีสานโดยเฉพาะ โดยมี อาทิวราห์ คงมาลัย ไผ่-พงศธร มนต์แคน แก่นคูน และ ลำไย ไหทองคำ ร่วมงาน เมื่อวันก่อน

ทำความดีด้วยหัวใจ...จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่า ฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. สมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผอ.เขตทวีวัฒนา ตำรวจ ทหาร และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ที่บริเวณคลองสวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา เมื่อวันก่อน

รับมอบกล้าไม้สัก...วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง รับมอบกล้าไม้สัก จำนวน 500 ต้น จาก ปิยะ ฤทธิยา หัวหน้างานสวนป่าทุ่งเกวียน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ และงานสวนป่าทุ่งเกวียนยังได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ที่บ้านแม่ตาลน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สัปดาห์นมแม่โลก...นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์นมแม่โลก 2561 ภายใต้ธีม นมแม่..รากฐานแห่งชีวิต จัดโดย กรมอนามัย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลงนาม...ฉัตรชัย ศิริไล กก.ผจก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสภาฯได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยิ่งให้ยิ่งเท่...ปิยะวัฒน์ จันทร์นวล กก.ผจก.แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ตัวแทนบริษัทเอเจนซี่โฆษณาในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2561 แคมเปญ Amazing ไทยเท่ และ สรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผจก.ทั่วไปอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและตราสินค้า ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ แถลงข่าวการจัดงาน Amazing ไทยเท่ festival ภายใต้แนวคิด ยิ่งให้...ยิ่งเท่ ที่ลานกิจกรรม เดอะสตรีท รัชดาภิเษก

เปิดตัว...จอห์น เฉิน ผอ.ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่ เปิดตัวสามสมาร์ทโฟนใหม่ล่าสุด Mi A2 , Mi A2 Lite และ Mi 8 สมาร์ทโฟนเรือธงระดับไฮเอนด์รุ่นฉลองครบรอบ 8 ปี ของเสียวหมี่ และร่วมมือกับดิจิทัลพาร์ทเนอร์ เอไอเอส โดยมี พงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เอไอเอส ร่วมประกาศโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟบนเครือข่าย AIS NEXT G ที่เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท

สี่บริการบริหาร...วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รอง กก.ผจก.ใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ และ ดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิด 4 บริการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมเปิดตัว สู่ขวัญ บูลกุล ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำประเทศไทย ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ สุขุมวิท เมื่อวันก่อน