วันนี้ (9 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีเปิดเส้นทางถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก บริเวณหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงคลองตาอูฐ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเดินทางระหว่างพื้นที่เขตหลักสี่-ดอนเมือง ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายปรีชา ใจงาม ผู้ตรวจราชการสูง ผู้บริหารสำนักงานเขตหลักสี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด