ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกันจัดงานนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์งานช่างฝีมือไทยเสมอมา และเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกที่หลากหลาย

ซึ่งมีทั้งเทคนิคอย่างการลาก ป้าย ขีด ขูด พ่นสีบริเวณต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความวิจิตรของจิตรกรรมไทย จากฝีมือการรังสรรค์ของคณาจารย์และนักเรียนศิลปาชีพในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา, แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน, แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ และแผนกช่างเขียนภาพลายไทย นำมาจัดแสดงและจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนโครงการศิลปาชีพ พร้อมชมการสาธิตงานจิตรกรรมต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างนี้ - 12 สิงหาคม ศกนี้ และมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

(จากซ้าย)  วิเวก อรุณรัตน์ กรรมการบริหารศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ,  ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ  ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9  และ  พลเอก เธียรศักดิ์  พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี พลเอกเธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหารศูลย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พาสินี ลิ่มอติบูลย์, เกตุวลี นภาศัพท์ กรรมการศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมต้อนรับ


นิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” นั้นจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานจิตรกรรมซึ่งนับเป็นศิลปะบริสุทธิ์หรือ Fine ar
t ที่มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดอย่างหลากหลาย จะเห็นได้จากผลงานผลิตภัณฑ์ในศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ ที่มีทั้งงานเครื่องเคลือบดินเผา ภาพสีน้ำมัน จิตรกรรมประยุกต์ และลายไทย-ลายรดน้ำ ล้วนแต่มีงานจิตรกรรมผสมผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกแผนกทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพฝีมือของทั้งครูและนักเรียนจาก ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ โดยผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ล้วนเป็นผลงานอันเป็นสุดยอดฝีมือที่ผ่านงานแสดงผลงานศิลปกรรมระดับประเทศมาแล้วทั้งสิ้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ชื่นชมผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เป็นผลงานคุณภาพภายใต้แบรนด์ ‘สกุลช่าง’ ที่เราต้องการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน

บรรยากาศการสาธิตการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

ภายในนิทรรศการยังได้จำลองบรรยากาศพิพิธภัณฑ์งานศิลปะ จัดแสดงผลงานชิ้นเอกของงานจิตรกรรมไทยจากแผนกต่างๆ อาทิ ผลงานจากแผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน รังสรรค์ พระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีขนาด 100 ซ.ม. x 150 ซ.ม. ผลงานของอาจารย์สมาน คลังจตุรัส

นอกจากนั้นยังมีผลงานประติมากรรมสื่อผสม “ยุ้งข้าว” จำหน่ายในราคา 50,000 บาท และผลงานเครื่องเคลือบดินเผา “ดินแดนแห่งความสุข” จำหน่ายในราคา 30,000 บาท จากแผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา รวมถึงผลงานชิ้นเอกจากแผนกช่างเขียนภาพลายไทย โดยมีผลงาน “คัดลอกวัดสุทัศน์เทพวราราม” เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามครูช่างโบราณ ใช้เทคนิคสีฝุ่น-ปิดทอง ขนาด 42 ซ.ม. x 60 ซ.ม. จำหน่ายในราคา 3,500 บาท และผลงานชิ้นเอกจากแผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์ ได้แก่ ผลงาน “จานกลมทะเลอันดามัน” ใช้วิธีการผสมผสานเทคนิคเพิ่มมิติให้ชิ้นงาน โดยได้แรงบันดาลใจจากชีวิตใต้ท้องทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จำหน่ายในราคา 40,000 บาท และผลงาน “กระเบื้องสี่เหลี่ยมรูปพระพุทธเจ้า” ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการถ่ายทอดผลงานจากการวาดภาพบนผืนผ้าใบมาเขียนบนกระเบื้อง นำสีและเทคนิคต่างๆ มาผสมผสานเข้ากับลายไทย จำหน่ายในราคา 26,000 บาท

ร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติผ่านผลงานจิตรกรรมไทยอันหลากหลายและทรงคุณค่าได้ในงานนิทรรศการ “ความหลากหลายทางจิตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 ชิ้น ได้ภายในงานนิทรรศการฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงโครงการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร.02-610-8000