ชวนให้หลงใหลภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวชีวิตชาวอาเซียนผ่านนิทรรศการหนังสือ “Vivid ASEAN” ในวิถีเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความหลากหลายและคล้ายคลึงกันของชาวอาเซียน

เมื่อวานนี้ (8 ส.ค. 61) กระทรวงวัฒนธรรมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและหนังสือ “วิวิธ อาเซียน” (Vivid ASEAN) เนื่องใน “วันอาเซียน” ประจำปี 2561 กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำหนังสือและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “วิวิธอาเซียน” (Vivid ASEAN) เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่บอกเล่าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวอาเซียนอย่างมีชีวิตชีวา แสดงถึงการรับวัฒนธรรมจากหลากถิ่น การประยุกต์ปรับใช้จนมีแบบฉบับเฉพาะตน จนอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนแห่งนี้มีความหลากหลายที่แท้จริง ทั้งนี้ หนังสือ “วิวิธอาเซียน” (Vivid ASEAN) มีเนื้อหาทั้งงานเขียนและรูปภาพที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความหลากหลายของชาวอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียนต่างได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเปอร์เซีย อินเดีย จีนและชาติตะวันตก เข้ามาแต่ได้มีการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชาติ

หนังสือ “วิวิธอาเซียน”(Vivid ASEAN) เป็นผลงานภาพถ่ายของกลุ่มสห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ ที่มุ่งนำเสนอด้านที่เหมือนและด้านที่แตกต่างหลากหลายของสังคมอาเซียน ที่จะดึงดูดคนจากทั่วโลกให้มาเยือนภูมิภาคนี้ โดยหนังสือจะมอบให้กับห้องสมุดในสถานศึกษาทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้ของกระทรวงวัฒนธรรม และกำลังจัดทำเป็นภาษาอังกฤษในชื่อเดียวกันนี้คือ “Vivid ASEAN” เผยแพร่ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน และชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและปีวัฒนธรรมอาเซียนปี 2562 ด้วย


ในส่วนของนิทรรศการภาพถ่าย “วิวิธอาเซียน” (Vivid ASEAN) จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 26 สิงหาคม และในช่วงเวลาดังกล่าวจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนผ่านหนังสือ “วิวิธอาเซียน” การสาธิตทางวัฒนธรรม ชมกันได้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน