ส่องดวง'เจ้าแหลม ศรีสะเกษ'กับรักครั้งใหม่สายฟ้าแลบ