ประเด็นเด่นรอบวัน - 7 สิงหาคม 2561

ประเด็นเด่นรอบวัน สรุปเหตุการณ์ข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันจากทีมข่าวสยามรัฐ