วันที่ 16 ต.ค.59 หลังจากที่สำนักพระราชวังได้พระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น.ทำให้มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ทั้งนี้ได้มีมีจิตอาสาจากหลายหน่วยงาน เช่น องค์กรต่างๆ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงนิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่นำอาหาร น้ำดื่ม ไอศรีม ขนม ลูกอม ยาดม มาแจกจ่ายให้กับประชาชน และมีนักเรียนถือถุงดำบริการให้ทิ้งขยะ

อีกด้านหนึ่งยังมีกลุ่มจิตอาสาที่คอยให้บริการจักรยานยนต์เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนที่มาร่วมงานในบริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวงด้วย