อย่าตระหนก!!น้ำขัง ไม่ใช่น้ำท่วม ถนนประจักษ์ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ยังเปิดใช้งานปกติ วอนสื่อสังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแชร์

เมื่อวานนี้ (5 ส.ค.61) หลังจากเกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง (14.00 น. - 15.00 น.) สืบเนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ จ.หนองคาย ทำให้เกิดน้ำขังในเขตเทศบาลเมืองหนองคายบางแห่ง โดยเฉพาะบนถนนประจักษ์ ในช่วงตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองหนองคาย จนถึงหน้าโรงพยาบาลรวมแพทย์ ราว 1 กิโลเมตร เนื่องจากถนนเส้นนี้และช่วงนี้เป็นช่วงที่ระดับถนนต่ำที่สุด ซึ่งระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร

จากนั้นเทศบาลเมืองหนองคาย ได้เปิดประตูระบายน้ำถาวร (ระบบมือหมุน) ที่ติดตั้งไว้ทั้ง 7 จุด ประกอบด้วย ประตูน้ำชายโขง, ท่าค่าย, หายโศก, ศรีคุณเมือง, ซอยฮ่อ, สระแก้ว และประตูน้ำพระธาตุหล้าหนอง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก็สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกลงสู่แม่น้ำโขงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ด้านนายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดน้ำขังในเขตเทศบาลเมืองหนองคายในครั้งนี้ เนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานาน ประกอบกับประตูระบายน้ำวัดศรีคุณเมือง (หน้าโรงพยาบาลรวมแพทย์) ไม่ได้เปิดไว้เพราะต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำโขงทะลักเข้ามาในเขตเทศบาลในช่วงน้ำโขงมีระดับสูงใกล้ถึงตลิ่ง ขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดังกล่าวต้องใช้กำลังคนหมุนเปิด - ปิด ประตู จึงต้องใช้เวลานาน จนทำให้น้ำอั้นระบายไม่ทัน ส่วนน้ำที่จะระบายออกคลองกุดแห่ก็ไม่สามารถระบายได้ เพราะน้ำในคลองก็มีปริมาณที่สูง
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ทางเทศบาลได้ประสานของบประมาณร่วมกับกรมทางหลวง และทางหลวงชนบท ราว 30 ล้านบาท เพื่อทำคลองรับน้ำตั้งแต่ สี่แยก รพ.2 (ซุ้มประตูเมืองพญานาค) จน ถึง 5 แยกเนินพระเนาว์ เพื่อรับน้ำจากอีกฝั่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงที่ประตูประธาตุหล้าหนอง อีกทั้งต้องประสาน อบต.โพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อขุดลอกคลองต่างๆ ระบายน้ำลงไปสู่บึงหนองคาย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเมืองหนองคายในระยะยาวด้วย

ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขง วัดที่ส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เวลา 18.00 น. อยู่ที่ระดับ 10.64 ม. ลดลงชั่วโมงละ 1.50 ซม. และมีแนวโน้มจะลดลงอีกทั้งนี้ในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์ออกไปว่าน้ำโขงเอ่อเข้าท่วม บางส่วนถึงขนาดบอกเขื่อนที่ประเทศจีนแตก จึงอยากให้ประชาชนรอฟังข่าวสารจากทางราชการที่ชัดเจนจะดีที่สุด.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน