ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ออกประกาศระบายน้ำผ่านทางน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจาน ล้นตลิ่ง 10-15 ซม. วันที่ 7 ส.ค.นี้ เข้าตัวเมืองเพชรบุรี

วันนี้ (5 ส.ค.61) นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต ได้ออกประกาศศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เรื่อง สถานการณ์แม่น้าเพชรบุรี ฉบับที่ 1/2561 ด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องในลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจําน จังหวัดเพชรบุรี ช่วงระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค.61 ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากเข้าเขื่อนอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคําดว่าจะมีปริมําณน้ําล้นทํางระบํายน้ําล้น ของเขื่อน ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในวันนีเวลาประมาณ 24.00 น. โดยจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน จนถึง เขื่อนเพชรบุรี ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ แก่งกระจาน ท่าลาด ท่ายาง เมือง และบ้านแหลม คาดว่าปริมาณน้ำจะถึงตัวเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.61 เป็นต้นไป โดยระดับน้ำจะ สูงกว่าตลิ่งประมาณ 10-15 เซนติเมตร

นายสำเริง กล่าวว่า ดังนัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและแจ้งเตือนให้ประชําชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี เตรียมรับสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน