พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พอใจโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล ยุทธศาสตร์แก้จนกาฬสินธุ์เหตุผลชัดเจน พร้อมสนับสนุนให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ปราบยาบ้า และ พัฒนาระบบชลประทานให้เกิดการกักน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมั่นใจลดปัญหาอุทกภัยและสามารถเพิ่มผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและติดตามผลการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด คนกาฬสินธุไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ พ.อ.สมบัติ จินดาศรี รอง ผบ.กกล.รส.จ.กส. และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ร้อยละ 4.36 เป็นเงิน 2,180 ล้าน บาท จากค่าเป้าหมายที่ 3,500 ล้าน บาทหรือ ร้อยละ 7 จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพคนจนขั้นพื้นฐาน

โดยการติดตามครั้งนี้นอกจากการติดตามปัญหาหนี้นอกระบบ จ.กาฬสินธุ์ได้เสนอปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานในระยะยาว ได้แก่การประสบภัยธรรมชาติ ภัยจากศัตรูพืช ผลผลิตเฉลี่ยต่ำกว่าต้นทุน โดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำปาวที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยได้นำเสนอแผนงานโครงการ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 5 หมื่นไร่ ในเขต อ.ยางตลาด และ อ.กมลาไสย ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งน้ำและการสำรองน้ำเป็นงบประมาณ 5,785 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะยาวและยังสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่หอการค้า จ.กาฬสินธุ์ สนับสนุนให้มีการเพิ่มพื้นที่และจัดทำโซนนิ่งกุ้งก้ามกราม ให้มีการบริหารจัดการน้ำและการส่งและระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากการติดตามผลนโยบายแก้จน ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการกาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการ 9 ด้าน ให้แก้ไขความยากจนให้ประชาชน ในรอบ 7 เดือน สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้นและเชื่อว่าภายใน 1 ปี จะทำให้ประชาชนจ.กาฬสินธุ์ มีรายได้ต่อหัวมากถึง 75,000 บาทต่อปีแต่สิ่งที่เป็นห่วง เมื่อการทำงานเป็นตัวชี้ปัญหา ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ ยังได้นำ ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ปราบปรามยาเสพติดมาใช้ และทำให้ทราบว่าปัญหาความยากจนยังก่อเกิดให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ยาบ้า) ปัญหานี้ได้รับรายงานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจะให้ กระทรวงยุติธรรมเข้ามาร่วมบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสานต่อแนวทางการทำงานให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“ผมเชื่อว่าปัญหายาเสพติด มีทุกพื้นที่แต่การที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด ที่นำปัญหานี้มาเสนอและแก้ไขจนเห็นเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่หาได้ยาก ผมขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกมิติในการทำงานเพื่อปราบปรามยาเสพติด”พลอากาศเอกประจินกล่าว

พลอากาศเอกประจิน กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการนำเสนอเพื่อของบประมาณในแก้ไขระบบน้ำเพื่อการใช้น้ำจากเขื่อนลำปาวอย่างเต็มประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้ประชาชน ในพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาว สามารถใช้น้ำ เพื่อทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ถือว่า จ.กาฬสินธุ์ ได้มองเห็นสภาพปัญหาได้ชัดเจน เรื่องนี้จะให้คณะทำงานลงพื้นที่เข้ามาติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อทำการจัดระบบน้ำ เพราะต้องยอมรับว่าพื้นที่ชลประทานเขื่อนลำปาว ไม่ใช่เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่มีปริมาณน้ำที่มากในทุกปี และต้องปล่อยน้ำไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ พอถึงหน้าแล้งพื้นที่ชลประทานเองก็จะมีความแห้งแล้ง การกักเก็บน้ำในรูปแบบแก้มลิง ซึ่งทาง จ.กาฬสินธุ์เสนอจึงถือเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ที่หากมีการกักเก็บน้ำเอาไว้ ก็จะลดปัญหาน้ำท่วมรวมถึงภาวะภัยแล้ง และเกษตรกรเองก็ยังสามารถนำน้ำที่กักเก็บในพื้นที่ราบลุ่มชลประทานมาใช้ทางการเกษตรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน