ประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ - 5 สิงหาคม 2561

ประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ ประเด็นร้อนประเด็นเด่นประจำสัปดาห์ จากนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ติดตามรายการได้ทาง
Website https://siamrath.co.th/
Facebook http://bit.ly/siamrathfb
YouTube http://bit.ly/siamrathyt