ราม วัชรประดิษฐ์
www.arjanram.com

หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปโบราณศักดิสิทธิ์แห่งวัดพระยาออก ประดิษฐาน ณ วิหารโถงจัตุรมุข ภายในอาณาบริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลพบุรี โดยเฉพาะ คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ที่มากราบสักการะขอพรอยู่เป็นเนืองนิตย์

วัดพระยาออก หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ไม่ไกลนักจากแนวคูเมืองและกำแพงเมืองชั้นที่ 1 ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ประวัติการก่อสร้างศาสนาสถานหลังนี้ไม่ปรากฏอย่างชัดเจน แต่จากหลักฐานที่กรมศิลปากรสำรวจพบ อันได้แก่ พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยา บนวิหารร้างของวัด (ด้านหลังหอประชุม ภุมมสโร ในปัจจุบัน) ที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” อาจด้วยองค์พระเดิมเป็นสีขาวทั้งองค์นั้น ด้านหลังขององค์พระจะมีผนังก่ออิฐถือปูนติดอยู่ ทั้งหมดตั้งประดิษฐานบนฐานศิลาแลง และยังพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรีสภาพชำรุดอีกจำนวนหนึ่ง จากรูปแบบทางศิลปะของพระพุทธรูปปูนปั้นหลังติดผนังโบสถ์ที่พบนั้น จึงไม่น่าจะถูกเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ต่างจากชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า วัดพระยาออกนี้น่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเช่นกัน

หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปปูนปั้น หน้าตักกว้าง 420 เซนติเมตร ประทับนั่งปางสมาธิขัดราบ เหนือฐานบัว (ปัจจุบันได้ถูกพอกทับเป็นฐานหน้ากระดาน) ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตัดตรงยาวจรดพระนาภี ชายจีวรยาวพาดข้อพระกรซ้าย พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม อันแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะเขมร พระรัศมีเป็นเปลวซึ่งได้รับอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัย จัดเป็นพุทธลักษณะแบบ “อู่ทองรุ่นที่ 2” องค์พระหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก อาจเทียบได้กับพระประธานในอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี และวัดอื่นๆ ที่มีอายุการสร้างสมัยอยุธยาตอนต้น อาทิ วัดราษฎร์บูรณะ, วัดพุทไธสวรรค์, วัดพระราม และวัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น จึงสันนิษฐานว่าอาจสร้างในยุคเดียวกัน

ซึ่งทางกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479

ต่อมา ทางโรงเรียนได้จัดสร้าง “วิหารโถงจัตุรมุข” คลุมทับเหนือพระประธาน ผนังปูนและฐานศิลาแลงเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณณสิริ) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ ส่วน ‘องค์หลวงพ่อขาว’ ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงเรื่อยมา

วิหารหลวงพ่อขาว ถือเป็นศาสนสถานสำคัญประจำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และ หลวงพ่อขาว ก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานคู่โรงเรียนมาช้านาน เป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะครู นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี  ที่มักใช้จัดกิจกรรมวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประกอบศาสนกิจในโรงเรียน เช่น คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร เป็นต้น

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ประจำ แม้ต้องโยกย้ายพื้นที่และชื่อมาหลายครั้ง ตั้งแต่โรงเรียนวัดเสาธงทองวิชาเยนทร์-พระนารายณ์ จนมาถึง ‘พิบูลวิทยาลัย’ ศิษย์ทุกรุ่นมีผลงานดีเด่นมาโดยตลอด ทั้งในสายสามัญ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ศิษย์เก่าที่จบไปเป็นจำนวนมาก ได้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนและสร้างประโยชน์แก่สังคมนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น ในโอกาสครบรอบการสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 119 ปี ในปี พ.ศ.2561 นี้ ทาง ‘สมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย’ นำโดย ดร.เอนก สนามทอง นายกสมาคมฯ ร่วมกับ ‘ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี’ จึงได้จัดงาน “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 119 ปี พิบูลวิทยาลัย”

ดร.เอนก กล่าวว่า “การจัดงาน ‘เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 119 ปี พิบูลวิทยาลัย’ ในครั้งนี้ นอกจากการเป็นการรวมรุ่นของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้ว ยังได้นำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา มอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน และช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เดิน 3 กิโลเมตร วิ่ง 5 กิโลเมตร และวิ่ง 10 กิโลเมตร ผู้ชนะวิ่งมินิมาราธอน Over All ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล ของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1-5 ทุกประเภทและทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ส.ค. 61”

ในฐานะศิษย์เก่าของ ‘พิบูลวิทยาลัย’ เช่นกัน จึงขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เข้ากราบสักการะขอพร “หลวงพ่อขาว” และร่วมงาน “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 119 ปี พิบูลวิทยาลัย” ในวันที่ 23 กันยายนนี้ สอบถามข้อมูลหรือสมัครได้ที่ สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย หรือโทร.089-801-4181, 063-250-5616, 081-833-8044 และ 036-680-435 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ส.ค. 61 นี้เท่านั้นครับผม

กองทุนประกันวินาศภัย