เมื่อเวลา 07.40 น. วันที่ 24 ก.ค.61 ที่ห้องบอลรูม เอบี ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ราชธานีเจริญศรีโสธร : อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร) และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 โดยก่อนการประชุมนายกฯ ได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและอบอุ่น

ทั้งนี้นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาทั้ง โครงการวิจัยพัฒนาจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาค ซึ่งมีการแปรรูปทั้งชนิดผงพร้อมชง กับชนิดก้อนแบบคริกเก็ตคิ้ว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่า เช่น ข้าวเม่าแปรรูปบรรจุถุงสำหรับหุงและรับประทานได้ทันที ก๋วยจั๊บญวนจากข้าวเม่า ผลิตภัณฑ์ผงข้าวเม่าพร้อมชง ฯลฯ ซึ่งนายกฯ ได้ทดลองชิมมจิ้งหรีดทอด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข่าวเม่าด้วย นอกจากนี้นายกฯ ยังเยี่ยมชม โครงการผักเกษตรอินทรีย์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนแบบยกโต๊ะ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปพืชสมุนไพรที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ทั้งผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าจากเปลือกไหม ผลงานของนายกฤษดา รัตนางกูร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมหุ่นยนต์ กันเกรา ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (แชมป์ ABU Robocon 2018 Thailand) และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน ABU Robocon 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในวันที่ 24 - 28 ส.ค.

โดยนายก ฯ ได้กล่าวชื่นชมทุกโครงการพร้อมย้ำถึงการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลผลิตและราคาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนะนำให้นักศึกษาเรียนในสาขาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และการพัฒนาประเทศในอนาคต และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกันได้ให้กำลังใจกับทีมหุ่นยนต์กันเกรา ซึ่งเป็นตัวประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขัน ABU Robocon 2018 ขอให้ทุกคนตั้งใจมั่น ทำหน้าที่ตนเองอย่างเต็มที่แม้ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม และให้นำผลที่ได้มาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบเสื้อโปโลสีดำของมหาวิทยาลัยให้กับนายกฯ ด้วย