ราม วัชรประดิษฐ์
www.arjanram.com

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี สมญานาม ‘หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด’ พระอริยสงฆ์ผู้ทรงเกียรติคุณเกริกไกรแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วประเทศมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วัตถุมงคลของท่านแม้จะไม่ได้สร้างด้วยตัวท่านเอง แต่ด้วยดวงพระวิญญาณยังคงสถิตสถาพร สร้างให้วัตถุมงคลนั้นๆ ล้วนทรงคุณค่าและพุทธาคมเข้มขลัง ปรากฏอิทธิปาฏิหาริย์มากมายเป็นที่ประจักษ์ ได้รับความนิยมแสวงหาอย่างสูงในทุกรุ่น และยังคงมีการจัดสร้างสืบต่อมาทุกยุคทุกสมัย

กล่าวถึงเกียรติคุณที่เล่าขานสืบมา อันนับว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยและเกรียงไกรไปถึงต่างแดน ด้วยบุญญาธิการสูงส่งสามารถปกป้องเอกราชของบ้านเมืองไว้ได้ ดังความต่อไปนี้

“... ในสมัยนั้น พระเจ้าวัฏฏะคามินี แห่งประเทศลังกา ใคร่จะได้กรุงศรีอยุธยามาเป็นประเทศราช จึงมีพระบรมราชโองการสั่งให้พนักงานท้องพระคลังเบิกจ่ายทองคำบริสุทธิ์ แล้วให้ช่างทองนำไปหล่อให้เป็นตัวอักษรบาลีเล็กเท่าใบมะขาม ตามพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์ จำนวน 84,000 ตัว จากนั้นทรงรับสั่งให้พราหมณ์ผู้เฒ่า 7 ท่าน คุมเรือสำเภา 7 ลำ บรรทุกเสื้อผ้าแพรพรรณและของมีค่า ออกเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับ ‘ปริศนาธรรม’ ของพระองค์ เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นแก่พระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีอยุธยา ความว่า “... พระเจ้ากรุงลังกาขอท้าให้แปลและเรียบเรียงเมล็ดทองคำตามลำดับ ให้เสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชสาส์น ถ้าทรงกระทำไม่สำเร็จตามสัญญาก็จะยึดกรุงศรีอยุธยาให้อยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระองค์ และจะต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง อีกทั้งเครื่องราชบรรณาการแก่กรุงลังกาตลอดไปทุกๆ ปี เยี่ยงประเทศราชทั้งหลาย ...”

เนื้อทองคำ

พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้สังฆการีเขียนประกาศนิมนต์พระราชาคณะและพระเถระทั่วพระมหานครให้กระทำหน้าที่ในครั้งนี้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดทำได้ จนกาลเวลาผ่านไป 6 วัน ยังความปริวิตกแก่พระองค์และไพร่ฟ้าประชาชน ครั้นราตรีกาลยามหนึ่งทรงสุบินว่า ได้มีพระยาช้างเผือกลักษณะบริบูรณ์ เฉกเช่น ‘พระยาคชสาร’ เชือกหนึ่ง ผายผันมาจากทางทิศตะวันตกเข้ามาในพระราชนิเวศน์ แล้วก้าวเข้าไปยืนผงาดตระหง่านบนพระแท่น พลางเปล่งเสียงโกญจนาทกึกก้องไปทั่วทั้งสี่ทิศ ... ซึ่งโหรหลวงได้กราบถวายบังคมทูลว่า หมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ทั้งจะมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจากทางทิศตะวันตกมาช่วยขันอาสาแปลและเรียบเรียงตัวอักษรทองคำปริศนาได้สำเร็จ จึงทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งมวลออกตามหาพระภิกษุรูปนั้นทันที จนไปพบ "เจ้าสามีราม" (หลวงปูทวด) ณ วัดราชานุวาส

เนื้อทองคำลงยา

ด้วยบุญญาบารมีและกฤษดาภินิหารของ เจ้าสามีราม สามารถเรียบเรียงและแปลพระไตรปิฎกได้สำเร็จบริบูรณ์ในเย็นวันที่เจ็ด คณะพราหมณ์จากกรุงลังกาต้องยอมจำนนพ่ายแพ้กลับไป

เนื้อเงินซาตินรมดำ องค์ทองคำ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระโสมนัสยินดี พระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น "พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์" และได้จำพรรษา ณ วัดราชานุวาส ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเวลาหลายปี ...”

เนื้อนวโลหะผสมทองคำ

เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้ ทาง วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้นำมารังสรรค์เป็นงานพุทธศิลป์อันงดงามอลังการและวิจิตรบรรจง โดยมอบหมายให้ ‘นายนเรศ มือทอง’ เป็นผู้ออกแบบ และ ‘แพรนด้า จิวเวลรี่’ เป็นผู้ผลิต เพื่อมอบเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยอีกครั้ง ในรูปแบบ ‘เหรียญหล่อ’ ประกอบมงคลนาม "หลวงปู่ทวด ไขปริศนามหาสมบัติ" รายได้สมทบทุนจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมวัดขุนอินทประมูล

เนื้อบรอนซ์พาติน่าเขียว องค์เงินซาตินรมดำ

ลักษณะเหรียญ เป็นทรง ‘เต่าเรือน’ อันถือเป็นสิริมงคล ค้าขายร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ด้านหน้า บนสุดมีองค์พระพุทธ ประทับนั่งบนฐานกลีบบัว ถัดมาเป็นองค์พระธรรม อักขระเลขยันต์ 8 ตัว ‘นะ โม พุท ธา ยะ มะ อะ อุ’ ตรงกลาง เป็นองค์พระสงฆ์ ‘หลวงปู่ทวด’ ถัดลงมาเป็นองค์พระพิฆเนศ ปางกามเทพ ด้านความรักและความสำเร็จ ขอบเหรียญเป็นลำตัวของนาค 2 ตน ประหนึ่งคอยปกป้องพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อีกทั้งช้างและนาคนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดโดยตรง ถือเป็นบริวารที่ดี ด้านหน้าเหรียญจึงมีองค์ประกอบครบทั้ง พระรัตนตรัย มหาเทพ และบริวาร ส่วนด้านหลัง บนสุดเป็นอุณาโลม และ ตัว ‘นะ’ ถัดมาเป็นพระคาถา ‘นะโม โพธิสัตว์โต อาคันติ มายะ อิติภะคะวา’ ตรงกลางเป็นรูปเรือสำเภาจีนบรรทุกทรัพย์สินเงินทอง แล่นน้ำหันหัวเรือเข้า ตามความเชื่อของชาวจีนว่า จะนำความร่ำรวยมาสู่ ทั้งยังสื่อถึงครั้งหลวงปู่ทวดไขปริศนาพระธรรมสำเร็จ ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้มหาสมบัติจากเรือสำเภาทั้งเจ็ดลำ

เนื้อบรอนซ์พาติน่าเขียว องค์ทองระฆังซาตินรมดำ

พิธีมหาพุทธาภิเษก จัดขึ้น 3 วาระ คือ วาระที่ 1 15 ก.ค.61 บวงสรวงขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดแค ราชานุสาวรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นกำเนิดตำนานหลวงปู่ทวดไขปริศนามหาสมบัติ วาระที่ 2 18 ก.ค.61 ปลุกเสกชนวนมวลสาร ณ อุโบสถ วัดขุนอินทประมูล และวาระที่ 3 25 ต.ค.61 พิธีพุทธาภิเษกหลังไตรมาส ณ อุโบสถ วัดขุนอินทประมูล

เนื้อทองระฆังซาตินรมดำ

ด้วยเจตนาการจัดสร้าง ความพิถีพิถันในการออกแบบและการผลิต รวมถึงความใส่ใจในพิธีกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วน สร้างให้ “เหรียญหล่อหลวงปู่ทวด ไขปริศนามหาสมบัติ” มีดีทั้งนอกและใน ประการสำคัญ ผู้ใดมีเหรียญนี้ไว้บูชา พึงระลึกเสมอว่า “สติปัญญาจะนำพาสู่มหาสมบัติ”

เนื้อเงินซาตินรมดำ

มีให้เลือกสรรถึง 9 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ, เนื้อทองคำลงยา, เนื้อเงินซาตินรมดำองค์ทองคำ, เนื้อนวโลหะผสมทองคำ, เนื้อเงินซาตินรมดำ, เนื้อบรอนซ์พาติน่าเขียวองค์เงินซาตินรมดำ, เนื้อบรอนซ์พาติน่าเขียวองค์ทองระฆังซาตินรมดำ, เนื้อทองระฆังซาตินรมดำ และเนื้อบรอนซ์ซาตินรมดำ โดยทุกรายการสร้างจำนวนจำกัดและตามการสั่งจอง

ผู้มีจิตศรัทธาและผู้สนใจรีบสั่งจองตั้งแต่วันนี้ ที่ วัดขุนอินทประมูล โทร.092-557-7511 หรือทาง Facebook inbox : artmulet, Line : @artmulet และ www.artmulet.com รับพระตั้งแต่ 31 ต.ค.61 เป็นต้นไปครับผม

กองทุนประกันวินาศภัย