ก้าวกระโดดทางธุรกิจ หลัง “อาร์เอส” ใช้แนวทาง Beyond the Limit เดินเกมทำธุรกิจใหม่ไร้กรอบประสบความสำเร็จ ลุยสเต็ปต่อไปประกาศเปิดรับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ ขาย “สินค้า-บริการ” หลากหลายประเภททำตลาดแบบโฮมเทเล เซลล์ผ่าน Call Center สะเทือนวงการ!! เดินหน้าโชว์ สเต็ปล่าสุดของโมเดลธุรกิจ MPC ผนึกกำลัง “กรุงเทพประกันภัย” ร่วมสร้างมิติใหม่สะเทือนวงการ! ชูกลยุทธ์ขยายตลาดและช่องทางการขายรูปแบบใหม่!! เขย่าธุรกิจประกันภัยครั้งแรกในเมืองไทย มั่นใจผลตอบรับดีเพราะตอบโจทย์ใ นเรื่องความอุ่นใจในทุกๆ ที่ของการดำเนินชีวิต

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากเดินเกมต่อยอดแพลตฟอร์ม “หน้าจอทีวีช่อง 8” เป็น“ห้างสรรพสินค้า” ประเดิมจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าประสบความสำเร็จพัฒนาสู่การเป็นตลาดค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ ใช้โมเดล Multi-platform Commerce (MPC) สร้างธุรกิจในลักษณะ D to C (Direct to Customer) ขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อของกลุ่ มอาร์เอส โดยมี Call Center โทร.1781 เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ ผู้บริโภค ซึ่งสเต็ปต่อไปจะได้เห็นบริษัทฯ เปิดรับพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ ทั้งสินค้ากลุ่มเฮลท์แอนบิวตี้ (Health and Beauty) และกลุ่มโฮมแอนไลฟ์สไตล์ (Home And Lifestyle) กลุ่มสินค้าเครื่องประดับ รวมถึงการขายสินค้าบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ 4.0 ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมั่นใจได้รับสินค้าแน่นอน ที่สำคัญปลอดภัยเพราะมีระบบจัดเ ก็บเงินปลายทาง สอดรับกับที่ได้ประกาศแนวทางดำเนินงาน Beyond the Limit ทำธุรกิจใหม่ไร้กรอบ โดยใช้จุดแข็งความเป็นเจ้าของ “สื่อ” และระบบ “Call Center” ที่ได้วางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่งแล้ว มาต่อยอดสร้างรายได้และกำไรเติบ โตอย่างยั่งยืน ทำให้อาร์เอสมีข้อแตกต่างและได้ เปรียบเหนือรายอื่นๆ โดยมีโครงสร้างธุรกิจ (BIZ Model) ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นแรงส่งให้ผลประกอบการทั้ งกลุ่มของอาร์เอสในปีนี้ทำกำไร All time high นับแต่ก่อตั้งบริษัทมาในรอบ 37 ปี

ล่าสุด อาร์เอสเดินหน้าประกาศสเต็ปล่ าสุดของโมเดลธุรกิจ MPC จับมือยักษ์ใหญ่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันวินาศภัย ร่วมลงนามการเป็นพันธมิตรทางธุร กิจ (เซ็น MOU) เพื่อนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมช่องทางการให้บริการการขายประกันภัย ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในค รั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เนื่องจากตลาดธุรกิจประกันภัยใน ปัจจุบันแม้จะมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่ก็เป็นตลาดที่มีดีมานด์สู งเช่นกัน ดูได้จากมูลค่าตลาดรวมมหาศาลประมาณกว่า 219,581 ล้านบาท* (ที่มา: เบี้ยรวมปี 2560 คปภ.) ประกอบกับเราทั้ง 2 บริษัทต่างมีความเชี่ยวชาญและปร ะสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองอยู่แล้ว พร้อมทั้ง “อาร์เอส” เป็นผู้นำตลาดธุรกิจค้าปลีกรูปแ บบใหม่ MPC มี Big Data ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งจัดแคมเปญและโปรโมชันต่า งๆ ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจที่ผ่าน มาผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน ผลิตภัณฑ์ บริการ และแบรนด์ที่เรานำเสนอ ดังนั้น เราคาดว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์และ บริการใหม่ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นทันที

ด้าน ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ ร่วมกับบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พันธมิตรทางธุรกิจในการขยายตลาด และเพิ่มช่องทางการขายอย่างต่อเนื่องอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ มีความหลากหลายได้อย่างตรงใจและครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการออกแบบแผนประกันภัยให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ภายใต้แนวคิด Lifestyle Insurance ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในธุรกิจประกันภัยที่ มีความสามารถในการรับประกันภั ยที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มลูกค้ารายย่อยจนถึง องค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนมีระบบเทคโนโลยีอันทันสมั ยในการให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้ รับความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีระบบ CRM Opportunity ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า ทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาแผนประกันภัยและเบี้ยปร ะกันภัยตามความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (Personalized Insurance) ได้ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังนำมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้ าในรูปแบบ Omni-Channel ซึ่งลูกค้าจะได้รับการบริการที่เหมือนกันในทุกๆช่องทางของบริษัท ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพใ นการเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบธุ รกิจ Multi-platform Commerce (MPC) และ Direct to Customer ของคู่ค้าที่มีสื่อและระบบ Call Center ได้อย่างดี

สำหรับความร่วมมือระหว่างบริษัท กรุงเทพประกันภัย ผู้นำในธุรกิจประกันภัย และบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ผู้นำในตลาดโฮมเทเลเซลล์ ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายที่คาดว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากและรวดเร็ว ที่สำคัญคือสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า จึงเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในเรื่องความอุ่นใจในทุกๆ ที่ของการดำเนินการ