มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทำการซ้อมปฏิบัติเตรียมพร้อมรับมือในการเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหลร่วมกันที่บริเวณช่องแคบยะโฮร์ตะวันออก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยสิ่งแวดล้อม ทะเล และการท่าเรือของสิงคโปร์ กับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของมาเลเซีย โดยเป็นการจำลองสถานการณ์เรือบรรทุกสารเคมีชนกับเรือสินค้าจนทำให้สารสไตรีนรั่วไหลออกมาซึ่งอาจทำให้ผมดสติ หรือเสียชีวิตได้ และยังจำลองให้ลูกเรือตกจากเรือด้วย ซึ่งเน้นไปที่การควบคุมการแพร่กระจาย เคลียร์พื้นที่ ภารกิจค้นหา และช่วยเหลือ