พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานสะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ ระยะทางประมาณ 1,500 ม. โดยดำเนินการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. และท่อรวบรวมระบบสาธารณูปโภค การก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 40,000 ลบ.ม./วัน การปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานดำรงสถิต สะพานภาณุพันธ์ สะพานหัน สะพานบพิตรภิมุข และสะพานโอสถานนท์ รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ต้นเสลา ต้นไทรเกาหลี ติดตั้งกล้อง cctv เพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยจำนวน 47 ตัวอย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. จะไม่มีการทำดาดท้องคลอง เนื่องจากกรมศิลปากรต้องการให้อนุรักษ์สภาพพื้นคลองให้เป็นดินเหมือนอดีตที่ผ่านมา ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 30% โดยการปรับปรุงตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานภานุพันธ์ จะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลลอยกระทงในเดือนพ.ย.นี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวงานลอยกระทง และทั้งหมดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนาย2562

สำหรับพื้นที่บริเวณคลองโอ่งอ่างนี้กรุงเทพมหานครมีแนวคิดจะพัฒนาเป็นถนนคนเดิน และสามารถเที่ยวชมเชื่อมต่อกับเส้นทางอาหารถนนเยาวราช หรือสตรีทฟู๊ดเยาวราช ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงนั้นยังคงให้อนุรักษ์และมีกลิ่นไอของวันวาน ที่มีอาคารบ้านเรือนรูปแบบโบราณ นอกจานั้นยังจะจัดเรืออีแปะ ไว้สำหรับบริการประชาชนเที่ยวชมริมสองฝั่งคลองโอ่งอ่าง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชน อาคารบ้านเรือนบริเวณริมคลองโอ่งอ่างมีประมาณ 2-3 รูปแบบ ทั้งที่เป็นอาคารโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ และอาคารรูปแบบสมัยใหม่ โดยอาคารโบราณบางส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม จะทำการปรับปรุงรูปแบบอาคารให้ใกล้เคียงรูปแบบเก่า โดยอนุรักษ์หรือคงความเป็นโบราณสถานไว้ตามเดิม ส่วนอาคารรูปแบบใหม่ก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบอาคารภายนอกให้มีรูปแบบและลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงรูปแบบของอาคารโบราณเดิมมากที่สุด หรือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว