สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยวันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 08.30 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม เขตสัมพัธวงศ์ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนแถวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดยมีหน่วยงานในพระองค์ หน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาทำความสะอาดคลองผดุงกรุงเกษม จากสะพานข้าวหลามถึงสะพานโสณบัณฑิต ความกว้างประมาณ 20 เมตร ความยาวประมาณ 180 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และตักเลนในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ยังได้เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 13– 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 , 1511 และ หมายเลข 02-2832-745, 02-2832-013 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ