สถานการณ์ราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ณ วันที่ 13 ก.ค. 2561 ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ เวลา 9.30น.ราคาทองคงที่จากช่วงปิดตลาดฯเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 โดย

ทองคำแท่ง รับซื้อ 19,550 บาท ขายออก 19,650 บาท
ทองรูปพรรณ รับซื้อ 19,192.56 บาท ขายออก 20,150 บาท