เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 พล.ต.วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาควาทสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 17 พร้อมด้วยนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางไปที่บ้านดอนรัก หมู่ที่ 6 ต.พระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา เพื่อร่วมเป็นประธานมอบบ้าน ทะเบียนบ้านและเงินสด พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่ นางสาวผวา โพธิ์ทอง อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นหญิงชราผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน โดยกิจกรรมดังกล่าวมี พ.อ.มนตรี ธนสรรณโอภา เสธ.กกล.มทย.17 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อ.ท่ามะกา และข้าราชการ นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น รองนายกเทศมนตรี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพ่อค้า ประชาชนในเขต อ.ท่ามะกา ให้การต้อนรับ

ซึ่งการดำเนินการก่อสร้าง กกล.รส.จว.กาญจนบุรี(มทบ.17)ได้จัดกำลังพลเข้าก่อสร้างบ้านให้กับนางสาวผวา โพธิ์ทอง จนแล้วเสร็จเป็นเวลา 10 วัน โดยมีหน่วยงานราชการ ตลอดจนบริษัท ห้างร้านร่วมให้การสนับสนุนเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย โดยพิธีดังกล่าว พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17 และนายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชนที่ร่วมสมทบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างบ้าน และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณข้างบ้าน พร้อมทั้งมอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ติดตั้งข้างฝาภายในบ้าน รวมทั้งสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่นางสาวผวา โพธิ์ทอง อีกด้วย สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ นางสาวผวา โพธิ์ทอง และประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง