"อธิบดีท้องถิ่น" เผย คนท้องถิ่นเสนอ กกต.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเลือกตั้้ง ระบุหลายความเห็นไม่แย้งกับกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น-ผู้บริหารท้องถิ่น ชี้เป็นหน้าที่กฤษฎีกาพิจารณาจะปรับแก้ตามเสียงเรียกร้องหรือไม่ แต่มองส่วนตัวเห็นว่าสมบูรณ์ ระบุเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นกับกกต.-รัฐบาล

วันที่ 12 ก.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้ากฎหมายท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับว่า เป็นไปตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษได้พิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายแล้วเสร็จประมาณ 4 ฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.ที่มาของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2545 2.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 3.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 4.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งนายวิษณุคาดว่ากฎหมายทั้งหมดน่าจะเข้าสภาในเดือนส.ค. ซึ่งทางกรมก็คิดเช่นเดียวกับรองนายกฯ อีกทั้งขณะนี้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้ว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่าซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องในทุกจังหวัด และมีการเสนอความเห็นมาหลากหลาย แต่ไม่ได้มีนัยที่จะขัดแย้งกับร่างที่ออกมามากมายนัก มีเสนอให้เพิ่มคำนิยาม หรือต้องการให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของกกต. ส่วนจะปรับแก้ตามข้อเสนอที่แต่ละจังหวัดส่งมาหรือไม่นั้น ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณา ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าร่างที่คณะกรรมการกฤษฎีการ่างไว้มีความสมบูรณ์ดีแล้ว ส่วน 3 ฉบับที่เหลือ เมื่อตรวจทานเสร็จถึงนำไปสู่ขั้นรับฟังความเห็นเช่นเดียวกับฉบับแรก ก่อนส่งให้ครม. และตามต่อด้วยขั้นตอนของ สนช.พิจารณาออกกฎหมาย ถ้าถามว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไร ตนก็ไม่ทราบเพราะขึ้นกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลจะตกลงกัน